logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020r.
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
   Dane podstawowe
      Godziny pracy Urzędu
      Kierownictwo Urzędu
      Wykaz telefonów
      Zasięg terytorialny
      Ważne Instytucje
      Skargi i wnioski
      Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez PUP w Grójcu
   Struktura organizacyjna
      Schemat organizacyjny
   Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
      Ustawy
         Obowiązujące akty prawne
      Statut
      Regulamin organizacyjny
   Sprawozdania z działalności Urzędu
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2004r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2006r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2005r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2007r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2008r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2009r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2010r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2011r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2012r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2013r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2014r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2015r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2016r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2017r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2018r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2019r.
      Sprawozdanie z działalności PUP Grójec w 2020r.
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe za 2018r.
   Sprawozdanie finansowe za 2019r.
   Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Oferty pracy
   Lokalne oferty pracy
   Oferty pracy w kraju
   Oferty pracy zagranicą

Program Aktywizacja i Integracja
   Konkursy PAI
      Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2015
         Informacja o wyborze oferty
      Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2014
         Informacja dotycząca unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.
         Ponowienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2014r.
         Informacja o zmianach
         Informacja o wyborze oferty
      Komisja Konkursowa PAI
         Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2015
         Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2014

Aktualności
   Stawki, kwoty i wskaźniki
   Przepisy prawne
      USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   Informacje Urzędu
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy w roku 2013
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy w roku 2014
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy w 2015r.
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracu w 2016r.
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracu w 2017r.
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy w 2018r.
      Kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy w 2019r.
   Oferty pracy w PUP Grójec
      Wyniki formalne naboru
      Informacja o zatrudnieniu

Zamówienia publiczne
   Przetargi
      Ogłoszenia o przetargach 2010
      Ogłoszenie o wyniku przetargu 2010r.
      Ogłoszenia o przetargach 2013
         Ogłoszenie o zmianach
         Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
         Informacje dotyczące zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty
         Informacja o podpisaniu umowy
      Ogłoszenie o przetargach w 2016r.
   Inne formy zamówień publicznych
      Ogłoszenia
      Informacje o zawartych umowach
         Umowy 2006r.
         Umowy 2007r.
         Umowy 2009 r.

Europejski Fundusz Społeczny
   Projekty EFS

Powiatowa Rada Rynku Pracy
   Powiatowa Rada Rynku Pracy
   Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
   Porządek posiedzeń

Inne
   Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2008 r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2009 r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2010r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2011r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2012r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2013r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2014r.
      Analiza efektywności i skuteczności szkoleń w 2015r.
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Redakcja Biuletynu

Urzędy Centralne
   Spis adresów

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
corner   corner