logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi
   minus Ogłoszenia o przetargach 2010
   minus Ogłoszenie o wyniku przetargu 2010r.
   minus Ogłoszenia o przetargach 2013
      minus Ogłoszenie o zmianach
      minus Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
      minus Informacje dotyczące zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty
      minus Informacja o podpisaniu umowy
   minus Ogłoszenie o przetargach w 2016r.
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 OA.26.1.2013                                                                                                                                                       

Grójec, 06.03.2013r.

                                                                                                                                                                              
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Ochronę mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu”
w terminie od 01.04.2013r. do 31.03.2016r.
 
I.          Wybór najkorzystniejszej oferty:
 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez:
S.E.O.M & SPARTAK Agencja Ochrony S.E.O.M Lidia Różańska, ul. Równa 11, 05-270 Marki
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 114463,80 zł
Do upływu terminu składania ofert, złożono następujące oferty:

 

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto oferty
Liczba punktów w kryterium cena
1
Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia „LIDER” mgr Bohdan Szpakowski
171 770,88 zł
66,64
2
S.E.O.M. & SPARTAK Agencja Ochrony S.E.O.M Lidia Różańska, ul. Równa 11, 05-270 Marki
114 463,80 zł
100
3
Omega Ochrona Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 45A/10, 03-801 Warszawa
175 719,60 zł
65,14
 
4
Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” – Uniserwis Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa
213 196,32 zł
53,69
5
Ochrona – GOT S.C. T.R. Gręda, A. Janduła, ul. Stołeczna 89, 05-860 Płochocin
126 590,04 zł
90,42
6
Biuro Ochrony Osób i Mienia „ARES” Grzegorz Cieślik, ul.Kr. K. Wielkiego 29/34
201 252,60 zł
56,88
 
7
NOVA M. Tytko Spółka Jawna, ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław
207 673,20 zł
55,12
8
Grupa HUNTERS Sp. z o.o. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
146 372,41 zł
78,20
 
9
KERIM Ochrona Sp. z o.o. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom
218 109,96 zł
52,48

 

 

Ilość odwiedzin: 1164
Nazwa dokumentu: Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-03-06 08:27:53
Data udostępnienia informacji: 2013-03-06 08:27:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 08:41:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner