logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Procedury funkcjonowania Urzędu > Referat Aktywizacji Rynku Pracy

 

 
Referat Aktywizacji Rynku Pracy
 
Prace Interwencyjne
 
Organizacja prac interwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego
 
Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych przez wnioskodawcę niebędącego beneficjentem pomocy publicznej
Organizacja prac interwencyjnych dla podmiotu będącego beneficjentem pomocy publicznej
 
Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych przez wnioskodawcę będącego beneficjentem pomocy publicznej
Roboty publiczne
 
Organizowanie robót publicznych
 
Wniosek o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 
Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Staż
 
Organizowanie staży
 
Wniosek o skierowanie do odbycia stażu
Oświadczenie osoby bezrobotnej
Lista Obecności osoby odbywającej staż
Sprawozdanie osoby odbywającej staż
Opinia pracodawcy z przebiegu stażu
Prace społecznie użyteczne
 
Organizowanie prac społecznie użytecznych
 
Wniosek o zorganizowanie prac społecznie użytecznych
Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
 
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
Zwrot kosztów przejazdu
 
Zwrot kosztów przejazdu
 
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
 
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
 
Wniosek o przyznanie refundacji zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
Szkolenia
 
Szkolenia indywidualne
 
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
Szkolenia grupowe
 
Zgłoszenie na szkolenie grupowe
Przygotowanie zawodowe dorosłych
 
Przygotowanie zawodowe dorosłych
 
Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych
Studia podyplomowe
 
Studia podyplomowe
 
Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych
Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS)
 
Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
 
Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników

 

Ilość odwiedzin: 8278
Nazwa dokumentu: Referat Aktywizacji Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-07-16 15:09:12
Data udostępnienia informacji: 2012-07-16 15:09:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 13:51:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner