logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020r.
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowa Rada Rynku Pracy > Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Rada działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 630).

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,
  • opiniowanie wniosków o umorzenie należności,
  • opiniowanie programów specjalnych,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

Ilość odwiedzin: 9210
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08 08:10:58
Data udostępnienia informacji: 2013-11-08 08:10:58
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 10:52:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner