logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi
   minus Ogłoszenia o przetargach 2010
   minus Ogłoszenie o wyniku przetargu 2010r.
   plus Ogłoszenia o przetargach 2013
   minus Ogłoszenie o przetargach w 2016r.
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


    

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223
poz.1655 z późn. zm.)informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
 
„Ochronę mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu
 przy ul. Laskowej 4a”.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w w/w/ postępowaniu Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę:
 
BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA „ARES” Grzegorz Cieślik
Ul. K.K Wielkiego 29/34
32-300 Olkusz, z ceną oferty 142 406,28 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ważną ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wymagania określone w SIWZ, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium cena - 100%
 
 

          

Ilość odwiedzin: 1219
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyniku przetargu 2010r.
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-07 10:51:50
Data udostępnienia informacji: 2005-10-07 10:51:50
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 12:20:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner